Bilgi Güvenliği Politikamız


ISO27001 Politikası Duyurusu

Değerli İş Ortaklarımız ve Müşterilerimiz,

Eskapet olarak yönetimsel verimliliğin ve etkinliğin artırılmasının, misyon-vizyonumuza ve şirket stratejik hedeflerimize ulaşma konusunda son derece önemli olduğuna inanmaktayız. İş ortaklarımız ve müşterilerimize sunduğumuz; BGYS kapsamını oluşturan network, altyapı, iletişim, yazılım, bilgi teknolojileri destek hizmetleri , insan kaynakları, muhasebe ve finans süreçleri gibi destekleyici bilginin güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesini ilke edinir.

Eskapet olarak Bilgi Güvenliği temel hedeflerimiz;

• Bilgi güvenliğini etkin biçimde yöneterek bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indirmek,

• Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmek, yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verebilmek,

• Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmek,

• Tüm iş süreçlerinin birbiri ile entegre, uyumlu ve dengeli olmasını sağlamak,

• Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uymak,

• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğini sağlamak,

• Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması,

• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

 

YUKARI