İş Sağlığı ve İş Güvenliği


Firmamız, iş sağlığı ve güvenliğini en önemli önceliği olarak belirlemiş olup, çalışanlarımız ve çalışmalarımızdan etkilenen kişi ve grupları, iş sağlığı ve güvenliği konusunda duyarlı hale getirerek yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklere göre güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı temel politika olarak benimsemiştir.

Bu politika doğrultusunda;

- Tüm üretim faaliyetlerimiz sırasında iş sağlığı ve güvenliğini birinci öncelik olarak ele almak,

- Çalışanlarımız için daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlayarak oluşabilecek iş kazalarının önüne geçebilmek,

- İş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak bilinçli çalışan topluluğu oluşturmak,

- Son teknoloji üretim sistemleri ile firmamızdaki iş sağlığı ve güvenliği risklerini minimum düzeye indirmek,

- İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin ve uygulamalarımızın yürürlükte olan yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak sürekliliğini sağlamak ve sürekli geliştirmek,

- 0 iş kazası için gerekli tüm önlemleri almak,

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda firmamızın öncelikli hedefleridir.

YUKARI