Eskapet Ürün Kalitesi

 

Fabrikamızda Hammadde ve preformlar için yapılan bazı testler aşağıdaki gibidir.