Politikalarımız

Kalite ve Gıda Güvenliği

Pet preform üretimi konusunda faaliyet gösteren firmamızın Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası;

 • Müşteri memnuniyeti, sürekli iyileştirme, çalışanların mutluluğu, pet preform üretimimizi uluslararası kalite sistemine göre gerçekleştirmek.
 • Yasal mevzuatlara uygun üretim yapmak.
 • İnsan sağlığına ve çevreye saygılı olmak.
 • Hammadde alımında müşteriye sunuma kadar fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tedbirler alarak ürünlerin gıda güvenliğini sağlamak.

YAYIN TARİHİ:01.01.2008
REV. NO:2  
REV. TARİHİ: 10.01.2019

 

Bilgi Güvenliği Politikası

ISO27001 Politikası Duyurusu

Değerli İş Ortaklarımız ve Müşterilerimiz,

BGYS Politikamızın amacı;

 • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak.
 • Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleneceği çerçeveyi tanımlamak.
 • Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak.
 • Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak.
 • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek.
 • Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.
 • Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak.
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak.
 • Optimum maliyetli bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.
 • Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.

YAYIN TARİHİ: 01.11.2016
REV. NO: 1  
REV. TARİHİ: 01.12.2017

 

Çevre ve İSG Politikası

 • Sağlık, güvenlik ve çevre konusunda tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymak,
 • Tüm atıkların miktarını, çevreye etkilerini kontrol altında tutmak ve azaltılmalarını sağlamak, çevre kirliliğine yol açabilecek olan unsurların tespit edilip kontrol altına alınması ve sürekli iyileştirme sağlanarak bu unsurların önlenmesini sağlamak,
 • Kaynakların etkin biçimde kullanılmasını sağlamak,
 • Prosesin her aşamasında, ürünlerimizin kullanımından kaynaklanabilecek çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve minimuma indirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 • Yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimizden kaynaklanan hurda ve atıkların belirlenmesi, kaynağında ayrılması, hurda ve atıkların geri dönüşümünde kullanılmasının sağlanması, geri dönüşümü olmayanların yasal yollarla bertaraf edilmesini sağlamak,
 • Olası acil durumlara hazırlıklı olunması, ortaya çıkmasını engelleyecek kontrol sistemlerinin kurulması ve uygulamaya alınması, acil durumların oluşması durumunda olası zararlarının/etkilerinin en alt düzeyde tutulması ve etkin haberleşme yollarının tanımlanmasını sağlamak,
 • İş kazası ve meslek hastalığı riskini azaltmak,
 • Tehlike ve riskleri kontrol altında tutarak minimum düzeye indirmek,
 • Tüm faaliyetlerimizde sırasında iş sağlığı ve güvenliğini birinci öncelik olarak ele almak,
 • Çalışanlarımız için daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlayarak oluşabilecek iş kazalarının önüne geçebilmek,
 • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak bilinçli çalışan topluluğu oluşturmak,
 • 0 çevre ve iş kazası için gerekli tüm önlemleri almak.

YAYIN TARİHİ: 01.01.2008
REV. NO: 1  
REV. TARİHİ: 28.11.2019

İletişim Formu

Adınız Soyadınız
Adınız Soyadınız
Telefon Numaranız
E-Posta Adresiniz
E-Posta Adresiniz
Konu
Konu
Ülke
Ülke
Şehir
Şehir
Şirket
Şirket
Ürün Grubu
Ürün Grubu
Mesajınız
Mesajınız
Güvenlik Kodu