Politikalarımız

Kalite ve Gıda Güvenliği

Pet preform üretimi konusunda faaliyet gösteren firmamızın Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası;

 • Müşteri memnuniyeti, sürekli iyileştirme, çalışanların mutluluğu, pet preform üretimimizi uluslararası kalite sistemine göre gerçekleştirmek.
 • Yasal mevzuatlara uygun üretim yapmak.
 • İnsan sağlığına ve çevreye saygılı olmak.
 • Hammadde alımında müşteriye sunuma kadar fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tedbirler alarak ürünlerin gıda güvenliğini sağlamak.

YAYIN TARİHİ:01.01.2008
REV. NO:3 
REV. TARİHİ: 25.10.2021

 

Bilgi Güvenliği Politikası

ISO27001 Politikası Duyurusu

Değerli İş Ortaklarımız ve Müşterilerimiz,

BGYS Politikamızın amacı;

 • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak.
 • Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleneceği çerçeveyi tanımlamak.
 • Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak.
 • Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak.
 • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek.
 • Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.
 • Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak.
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak.
 • Optimum maliyetli bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.
 • Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.

YAYIN TARİHİ: 01.11.2016
REV. NO: 2 
REV. TARİHİ: 28.01.2021

 

Çevre ve İSG Politikası

 • Sağlık, güvenlik ve çevre konusunda tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymak,
 • Tüm atıkların miktarını, çevreye etkilerini kontrol altında tutmak ve azaltılmalarını sağlamak, çevre kirliliğine yol açabilecek olan unsurların tespit edilip kontrol altına alınması ve sürekli iyileştirme sağlanarak bu unsurların önlenmesini sağlamak,
 • Kaynakların etkin biçimde kullanılmasını sağlamak,
 • Prosesin her aşamasında, ürünlerimizin kullanımından kaynaklanabilecek çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve minimuma indirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 • Yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimizden kaynaklanan hurda ve atıkların belirlenmesi, kaynağında ayrılması, hurda ve atıkların geri dönüşümünde kullanılmasının sağlanması, geri dönüşümü olmayanların yasal yollarla bertaraf edilmesini sağlamak,
 • Olası acil durumlara hazırlıklı olunması, ortaya çıkmasını engelleyecek kontrol sistemlerinin kurulması ve uygulamaya alınması, acil durumların oluşması durumunda olası zararlarının/etkilerinin en alt düzeyde tutulması ve etkin haberleşme yollarının tanımlanmasını sağlamak,
 • İş kazası ve meslek hastalığı riskini azaltmak,
 • Tehlike ve riskleri kontrol altında tutarak minimum düzeye indirmek,
 • Tüm faaliyetlerimizde sırasında iş sağlığı ve güvenliğini birinci öncelik olarak ele almak,
 • Çalışanlarımız için daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlayarak oluşabilecek iş kazalarının önüne geçebilmek,
 • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak bilinçli çalışan topluluğu oluşturmak,
 • 0 çevre ve iş kazası için gerekli tüm önlemleri almak.

YAYIN TARİHİ: 01.01.2008
REV. NO: 1  
REV. TARİHİ: 28.11.2019

 

 Enerji Yönetim Politikası

       Enerji yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi ve sürekliliği için aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda hareket etmeyi taahhüt etmektedir.

 

 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni üst düzeyde sahiplenmiş bir üst yönetim desteğiyle en mükemmel şekilde yönetmek; kuruluş bağlamı, iç ve dış paydaşları, onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini, risk ve fırsatları dikkate alarak sürekli iyileştirmeye odaklanmak, enerji performansımızı belirlediğimiz tüm süreçlerimizde sürekli geliştirmek,
 • Enerji amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynakları temin etmek,
 • Enerji maliyetlerini ve Doğal kaynaklara olan etkimizi azaltmak üzere üretimde geri dönüştürülmüş hammadde kullanmak. Ayrıca yağmur suyu ve yüzey sularını toplayarak su ayak izimizi, enerji tüketimine yönelik son teknolojik fırsatları değerlendirerek karbon ayak izimizi azaltmak,
 • Enerji kullanımı, verimliliği ve tüketimi ile ilgili yasal mevzuat ve şartları takip ederek, gerekliliklerini yerine getirmek,
 • Uzun vadeli enerji yol haritamızı oluşturabilmek, doğru hedefler koyabilmek ve bu hedeflere ulaşacak enerji projeleri hayata geçirebilmek için,  enerji etütleri gerçekleştirmek,
 • Projelendirme ve Satın Alma süreçlerinin enerji verimliliği odağında gerçekleşmesini sağlamak,
 • Enerji Yönetim Sistemi’nin sürekli gelişim stratejisi ile tüm yönetim sistemlerine entegre olmasını sağlamak,
 • Tüm süreç sahibi ve çalışanların katılımı ile gerçekleşecek bilgilendirme ve eğitimlerle farkındalık ve gelişimi sağlamak,
 • Enerji maliyetlerini azaltmak ve çevresel etkileri önemli ölçüde azaltmak amacıyla oluşturulan projeleri desteklemek,
 • Enerji Tedarikçisi seçiminde Yeşil Enerji Sertifikası’na sahip kurumlara öncelik vermek,
 • Enerji verimliliğini arttırmak ve enerji tüketimini azaltmak için en yeni teknolojilere yatırım yaparak, son teknolojik çözüm metotlarını uygulamak,
 • Çalışanlar, müşteriler ve tedarikçilerle Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzerine etkin iletişim kurmak,
 • Bunu, teknik ve ekonomik olarak mümkün olan yerlerde enerji tüketimini konfor ve güvenlikten taviz vermeden en aza indirgeyerek preform üretimi konusunda sektöründe lider olmak

YAYIN TARİHİ: 03.11.2021
REV. NO: 0
REV. TARİHİ: 03.11.2021

 

 

İletişim Formu

Adınız Soyadınız
Adınız Soyadınız
Telefon Numaranız
E-Posta Adresiniz
E-Posta Adresiniz
Konu
Konu
Ülke
Ülke
Şehir
Şehir
Şirket
Şirket
Ürün Grubu
Ürün Grubu
Mesajınız
Mesajınız
Güvenlik Kodu